Κοινοπραξία (Εταίροι)

Οι Εταίροι του έργου ARIS είναι:

Η Businees Training (BT, www.businesstraining.be), με έδρα τις Βρυξέλλες του Βελγίου, είναι ένα πρωτοπόρο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚ) που παρέχει μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και μαθησιακών λύσεων στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Σκοπός της είναι να προάγει ανταγωνιστικές και υψηλής ποιότητας δεξιότητες σε επαγγελματίες ΤΠΕ, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και την ποιότητα της παρεχόμενης ΕΚ στον τομέα και παρέχοντας η ίδια, ευκαιρίες δια βίου μάθησης σε μεγάλο εύρος εκπαιδευόμενων, στηρίζοντας την οικονομική, κοινωνική και κοινοτική ανάπτυξη. Η 20ετής εμπειρία της Business Training έχει βασιστεί στα πρωτοποριακά εκπαιδευτικά της σεμινάρια για ΤΠΕ. Στη Business Training έχει επίσης απονεμηθεί πιστοποίηση ISO 9001:2008 (2012), ενώ από το Μάρτιο του 2009 κατέχει και τον τίτλο του Microsoft Gold Partner. 

Η παιδαγωγική προσέγγιση της Business Training εστιάζει στη μετάδοση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία μέσω πρακτικής εξάσκησης και μαθημάτων προσαρμοσμένων στην εργασία. Το προσωπικό της Business Training ενστερνίζεται την άποψη ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν πρέπει απλά να βελτιώσουν τις γνώσεις τους πάνω σε ένα θέμα, αλλά πρέπει να κατανοήσουν, και πάνω από όλα να είναι σε θέση να εφαρμόσουν, τις έννοιες και τις μεθόδους που αποκομίζονται μόνο σε πραγματικές καταστάσεις εργασίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Business Training, διατηρεί στενή συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις, εκπρόσωπους του τομέα και πανεπιστήμια, ώστε να ταυτοποιεί τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις στο εργασιακό περιβάλλον και να αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα, βασισμένα στις συνεχώς αναπτυσσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, η Business Training επιδιώκει να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικής εξάσκησης, ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του εργασιακού χώρου. Η εκπαίδευση γίνεται σε μοντέρνες, εργαστηριακές εγκαταστάσεις, κάτι που σε συνδυασμό με την εφαρμογή κλασικών αλλά και μοντέρνων μεθόδων εκπαίδευσης (καθοδηγούμενη εκπαίδευση, διαδικτυακά εργαλεία, χρήση πολυμέσων, e-learning) εμπλουτίζει σημαντικά την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την εφαρμοσιμότητα αυτής στον πραγματικό εργασιακό χώρο. Τέλος, η Business Training έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρίες που θέλουν να εντάξουν νέες τεχνολογίες & καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα στην καθημερινότητά τους και να εξελίξουν το τμήμα ΠΤΕ τους. Ως αποτέλεσμα αυτής της συμβολής, έχει δημιουργήσει σχέσεις με πάνω από 50 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα σε όλη την Ε.Ε.

Η Πολυτεχνική Σχολή της Καταλονίας (UPC, www.upc.edu) είναι η μεγαλύτερη και υψηλότερου κύρους Σχολή της Καταλονίας. Η Σχολή προσφέρει μεγάλο εύρος ακαδημαϊκών προγραμμάτων στη μηχανική, την επιστήμη υπολογιστών και άλλους παρεμφερείς επιστημονικούς κλάδους όπως τηλεπικοινωνίες, πολιτική μηχανική, εφαρμοσμένες επιστήμες, αρχιτεκτονική, βιομηχανικό σχέδιο & κατασκευή, περιβαλλοντική διαχείριση και θαλάσσιες επιστήμες. Η Σχολή έχει επίσης αφοσιωθεί στην προώθηση πρωτοποριακής έρευνας σε τομείς με δυνατότητες ανάπτυξης και σημαντικές κοινωνικές εφαρμογές. Η Σχολή ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1971 και είναι διαιρεμένη σε 30 τμήματα, όπου στεγάζονται παραπάνω από 300,000 φοιτητές και 3,000 επιστήμονες και προσωπικό. Το UPC παραδίδει τα εκπαιδευτικά του προγράμματα μέσω άλλων 20 σχολών που βρίσκονται στη Βαρκελώνη και σε γύρω πόλεις. Έχει μία σταθερά υψηλή θέση κατάταξης στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στους τομείς της ΤΠΕ και της Μηχανικής. Τα U.S. News και World Report το κτατάσσουν στα 10 πρώτα πανεπιστήμια της Ευρώπης στον τομέα της Επιστήμης των Υπολογιστών. Επιπλέον, το UPC κατατάσσεται στο 2% των κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως βάσει του QS World University Rankings 2018.

Το Τμήμα Πληροφορικής (www.cs.upc.edu) έχει φήμη ετών για τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά του προγράμματα, προσεκτικά σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες τις αγοράς εργασίας. Αποστολή του είναι να προετοιμάσει επαγγελματίες ΤΠΕ, υψηλών δεξιοτήτων και ικανών να θέσουν σε εφαρμογή τις γνώσεις τους και τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα προς την επίλυση οποιασδήποτε κοινωνικής προκλήσης, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της βιομηχανίας. Το Ινστιτούτο έχει ερευνητικό προσανατολισμό και είναι διαχωρισμένο σε 8 ερευνητικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες ειδικεύεται σε ένα ξεχωριστό κομμάτι της ΤΠΕ οπώς η τεχνητή νοημοσύνη, ο προγραμματισμός, η νοημοσύνη των μηχανών, τα κατανεμημένα λογιστικά συστήματα, επεξεργαστές φυσικής γλώσσας και ανάλυση δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα Μηχανικών Γνώσης και Εκμάθησης Μηχανών (KEMLG) ασχολείται με την ανάλυση, το σχεδιασμό, την εκτέλεση και την εφαρμογή διάφορων τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης,
για την υποστήριξη της λειτουργίας ή της ανάλυσης συμπεριφοράς πραγματικών πολυπλοκών συστημάτων ή domains. Συνολικά, το Τμήμα προσφέρει 1 προπτυχιακό, 9 μεταπτυχιακά και 2 διδακτορικά προγράμματα, καλύπτοντας όλο το φάσμα της μηχανικής ΤΠΕ.

Το UPC διατηρεί ένα εξωστρεφές προφίλ, με περισσότερες από 2,000 εγγραφές αλλοδαπών φοιτητών κάθε χρόνο και διατηρόντας παρουσία σε 130 χωρές μέσω άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ινστιτούτων-συνεργατών, στην Ισπανία αλλά και στο εξωτερικό για την προαγωγή της τεχνολογικής αριστείας και την επέκταση της γνώσης μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, το UPC προάγει τη μετατροπή των αποτελεσμάτων της Έρευνας & Ανάπτυξης σε πρακτικές εφαρμογές για τη βιομηχανία μέσω στενής συνεργασίας και διασυνδέσεων με τον ιδιωτικό τομέα. Το UPC αποτελεί μέλος του δικτύου “Top Industrial Managers for Europe”, κάτι που επιτρέπει την ανταλλαγή φοιτητών και τη συνεργατική Ε&Α μεταξύ ηγετικών Ευρωπαϊκών Σχολών Μηχανικής & Πληροφορικής. Είναι επίσης μέλος αρκετών Πανεπιστημιακών Ομοσπονδιών, ανάμεσα στις οποίες οι CESAER και UNITECH.Το UPC διατηρεί ένα εξωστρεφές προφίλ, με περισσότερες από 2,000 εγγραφές αλλοδαπών φοιτητών κάθε χρόνο και διατηρόντας παρουσία σε 130 χωρές μέσω άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ινστιτούτων-συνεργατών, στην Ισπανία αλλά και στο εξωτερικό για την προαγωγή της τεχνολογικής αριστείας και την επέκταση της γνώσης μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, το UPC προάγει τη μετατροπή των αποτελεσμάτων της Έρευνας & Ανάπτυξης σε πρακτικές εφαρμογές για τη βιομηχανία μέσω στενής συνεργασίας και διασυνδέσεων με τον ιδιωτικό τομέα. Το UPC αποτελεί μέλος του δικτύου “Top Industrial Managers for Europe”, κάτι που επιτρέπει την ανταλλαγή φοιτητών και τη συνεργατική Ε&Α μεταξύ ηγετικών Ευρωπαϊκών Σχολών Μηχανικής & Πληροφορικής. Είναι επίσης μέλος αρκετών Πανεπιστημιακών Ομοσπονδιών, ανάμεσα στις οποίες οι CESAER και UNITECH.

Το Ινστιτούτο Γνωστικών Επιστημών και Τεχνολογιών (ISTC, www.istc.cnr.it) είναι το πιο πολλά υποσχόμενο ερευνητικό ινστιτούτο στις γνωστικές επιστήμες σε ολόκληρη την Ιταλία.Το Ινστιτούτο Ιδρύθηκε το 2001 με πρωτοβουλία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας (όπου και ανήκει διοικητικά), με σκοπό να προωθήσει την τεχνολογική υπεροχή στον τομέα των έξυπνων συστημάτων μέσω μίας διεπιστημονικής προσέγγισης στην έρευνα και ανάπτυξη.

Οι βασικοί κλάδοι έρευνας του Ινστιτούτου περιπτύσσονται γύρω από 3 υποκατηγορίες της Τεχνητής Νοημοσύνης:

 • α) γνωστικά μοντέλα και τεχνολογίες,
 • β) βιολογικά μοντέλα νόησης
 • γ) ψυχολογία των γνωστικών διεργασιών

To STC-CNR φιλοξενεί πάνω από 60 ερευνητές και 70 διδακτορικούς φοιτητές, οι οποίοι δουλεύουν σε υψηλά διεπιστημονικούς τομείς που ευρύνονται από αυτόνομη ρομποτική, αναπτυξιακή ρομποτική και τεχνητή ζωή, μέχρι νευροεπιστήμη, ψυχολογία και βιολογία πρωτεύοντων οργανισμών. Το Ινστιτούτο μπορεί να θεωρηθεί ως ο “ερευνητικός σύνδεσμος μεταξύ της Γνωστικής Επιστήμης και της Τεχνητής Νοημοσύνης”, και έχει τους εξής στόχους:

 • Τη χρήση υπολογιστικών και ρομποτικών μοντέλων για να διερευνηθούν ψυχολογικά και νευρολογικά φαινόμενα.
 • Η εφαρμογή νέων προτύπων για τη εκμάθηση ρομποτικής, τον έλεγχο, τον προγραμματισμό, τη λήψη αποφάσεων, τη δημιουργία ομάδας και την αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομποτικής.
 • Την παροχή νέων αυτόνομων τεχνολογιών ρομποτικής που θα λειτουργούν κάτω από πραγματικές συνθήκες.

Το ISTC κατέχει και εκπαιδευτικό ρόλο, ο οποίος διευκολύνεται μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος “Advanced School in Artificial Intelligence” (AS-AI). Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2018 από κοινοπραξία του ISTC με άλλους οργανισμούς όπως την Ιταλική Ομοσπονδία Εκμάθησης Μηχανών και το Δίκτυο των ΤΠΕ ερευνητών “Science2mind”, με στόχο να βοηθήσει φοιτητές και επαγγελματίες που προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα, να αντιμετωπίσουν τη ταχέως αναπτυσσόμενη ζήτηση για νέες δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με ανώτερους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης.

  Η αποστολή του Ιδρύματος είναι να διαμορφώσει μία νέα γενιά υψηλά ειδικευμένων επαγγελματιών και ερευνητών, ικανών να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο αριθμό των περιπτώσεων που η Τεχνητή Νοημοσύνη χρήζει απαραίτητη, κάτι που αναμένεται να εδραιωθεί στις δραστηριότητες της Βιομηχανίας τα επερχόμενα χρόνια. Σύμφωνα με το KPMG , 100 εκατομμύρια υπάλληλοι θα επηρεαστούν από τις αυτόματες ρομποτικές διεργασίες και τα έξυπνα συστήματα μέχρι το 2025.

Το Ινστιτούτο παρέχει 3 εκπαιδευτικά προγράμματα (καθένα από τα οποία αποτελείται από 15-20 μαθήματα) για να υποστηρίξει την εκμάθηση της Τεχνητής Νοημοσύμνης:

 • α) Νοημοσύνη των Μηχανών
 • β)Υπολογιστική Ενσωματωμένη Νευροεπιστήμη των Μηχανών
 • γ) Υπολογιστικές Κοινωνικές Επιστήμες.

Το Ίδρυμα εφαρμόζει μία παιδαγωγική προσέγγιση που έχει σαν κεντρικό της άξονα τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο και συνδυάζει θεωρία αλλά και πρακτική εξάσκηση (συμπεριλαμβάνεται η παρουσίαση πρακτικών εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης όπως εφαρμόζονται σήμερα σε διάφορες βιομηχανικές διεργασίες). Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις με πρακτική εργασιακή εμπειρία, μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, σε συνεργασία με πρωτοπόρες εταιρίες ΤΝ όλης της χώρας. Το Ίδρυμα διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη βιομηχανία. Αυτή τη στιγμή χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από 3 πρωτοπόρους οργανισμούς του τομές της ΤΝ (ονομαστικά AI-Academy, Inglobe Technologies και BUP solutions), οι οποίοι του προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες όσον αφορά τις απαιτήσεις του εργασιακού χώρου και συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην παράδοση των μαθημάτων με τη βοήθεια του υψηλά καταρτισμένου τεχνικού προσωπικού τους. Για παράδειγμα, η Inglobe Technologies παραδίδει το μάθημα “Visual Perception and Spatial Computing”, το οποίο αποτελεί εισαγωγή στην οπτική SLAM και άλλες τεχνολογίες πραγματικού χρόνου.

 • LIKS (Λιθουανία)

Η Λιθουανική Εταιρία Πληροφορικής (LIKS, www.liks.lt) αποτελεί το μεγαλύτερο επαγγελματικό οργανισμό του τομέα ΤΠΕ της Λιθουανίας. Πρόκειται για έναν, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιστημονικό σύλλογο που συγκεντρώνει επαγγελματίες και πρωτοπόρους του τομέα της Πληροφορικής, εκπαιδευτικούς, υπαλλήλους αλλά και ερασιτέχνες της επιστήμης των υπολογιστών, με σκοπό την προώθηση της Πληροφορικής, τον εμπλουτισμό της ανάπτυξης των δεξιοτήτων ΤΠΕ και την προαγωγή του ψηφιακού αλφαβητισμού, από το εννοιολογικό επίπεδο σε κάθε πρακτική εφαρμογή. Η LIKS, που ιδρύθηκε το 1989, παρέχει αξιόπιστη, ανεξάρτητη γνώση και τεχνογνωσία, δημιουργώντας παράλληλα ανάλογες τεχνολογικές δυνατότητες και ικανότητες που συμβάλλουν στην καινοτομία και επιταχύνουν την υιοθέτηση νέων πληροφοριών και τεχνολογιών επικοινωνίας, προς όφελος του εμπορίου, της κυβέρνησης και της κοινωνίας.

Η EXELIA (www.exelia.gr) είναι μία ελληνική ιδιωτική εταιρία δημιουργία καινοτόμων λύσεων στο χώρο της μάθησης, με έδρα την Αθήνα, που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Προσφέρει λύσεις Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, εστίαζοντας κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών, κοινωνικών και επιχειρησιακών δεξιοτήτων, μέσω καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικών, όπως η εκμάθηση μέσω παιγνίων. Η EXELIA ειδικεύεται στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, ως κινητήρια δύμανη για τη βελτίωση της διαδικασίας της μάθησης και της διδασκαλίας, αναπτύσσοντας προηγμένο εκπαιδευτικό λογισμικό όπως παιχνίδια προσομοίωσης, MOOCs και Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους. Το πεδίο εργασιών της EXELIA επίσης περιλαμβάνει:

 • Ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και των μεθοδολογιών για τη διαχείρηση της έρευνας και των προγραμμάτων ανάπτυξης.
 • Επιστημονική και εκπαιδευτική έρευνα.
 • Παροχή υπηρεσιών ώστε να βελτιωθούν οι ερευνητικές ικανότητες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
 • Εκτέλεση και διαχείρηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Προαγωγή μαθησιακών και εκπαιδευτικών μεθοδολογιών μέσω καινοτόμων και βασισμένων στην αρχή “εκμάθηση στην πράξη”, προσεγγίσεων.
 • Διεθνείς συνεργασίες και ανταλλαγή επειρίας μέσω προγραμμάτων και αναφορών στον τομέα της έρευνας και εκπαίδευσης.
 • Επιστημονικές κοινοποιήσεις, εκδόσεις δελτίων τύπου και άλλων υλικών.

Αποστολή της EXELIA αποτελεί η αναζήτηση της καινοτομίας και η εδραίωση νέων μεθοδολογιών, η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών των πελατών της και η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. Η EXELIA αποτελείται από μία διεπιστημονική ομάδα ερευνητών, εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών, επαγγελαμτιών ΤΠΕ, συμβούλων, διευθυντικών και διοικητικών στελεχών.

Παρότι μια σχετικά νεοσύστατη εταιρία (2013), η EXELIA έχει να επιδείξει αποτελέσματα υψηλής αξίας στο πλαίσιο Ευρωπαικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας . Έχει ήδη συμμετάσχει σε 11 Erasmus+ ΚΑ2 έργα: FACTORY, EASYHEALTH, CONDAP, ENVIRECA, BLISS, CYCLOVET, ELSS, 3DPRISM, SMARTEL, HR4AD (ως Επικεφαλής Εταίρος) και στο VET4APPS στα πλαίσια προγραμμάτων του Erasmus+, αλλά και στο πρόγραμμα “Games2Train”, υπό την αιγίδα του ΕΣΠΑ (2007-2013).