Επίσημη αφίσα του έργου

Παρακαλούμε, βρείτε το PDF αρχείο της αφίσας εδώ