Partnerystė

ARIS projekto partnerės yra:

Briuselyje įsikūrusi „Business Training“ (BT, www.businesstraining.be) yra pirmaujanti profesinio mokymo įstaiga, pasižyminti plačiu IRT srities mokymo veiklų ir mokymosi sprendimų spektru. Organizacijos misija – siekis, kad IRT profesionalai įgytų kokybiškų įgūdžių ir kompetencijų, drauge gerinant profesinio mokymo prieinamumą ir kokybę šioje srityje bei suteikiant visą gyvenimą trunkančio mokymosi galimybių plačiam ratui besimokančiųjų, tokiu būdu remiant ekonominį, socialinį ir visuomeninį vystymąsi. Organizacijos sukaupta patirtis remiasi tvirtu pagrindu – pažangiausius IRT mokymus „Business Training“ teikia apie 20 metų. 2012-aisiais „Business Training“ taip pat buvo įvertinta kokybės vadybos sertifikatu ISO 9001:20zz08, o nuo 2009-ųjų kovo organizacija įgijo „Microsoft“ auksinės partnerės statusą.

„Business Training“ siūlo platų IRT specialistų mokymosi poreikius atitinkančių kursų ir mokymosi programų spektrą. Didžiulę įtaką jiems daro tokie technologinio progreso elementai kaip didieji duomenys, daiktų internetas, debesų kompiuterija, blokų grandinės (blockchain) technologija ir dirbtinis intelektas. Kai kurie kursai yra susiję su išmaniosiomis duomenų bazėmis, blokų grandinės (blockchain) technologija, virtualizacija, programavimu, tinklo kūrimu ir saugumu, „AutoCAD“ ir „Windows“.

„Business Training“, siekdama patenkinti augančią geriausių IRT vadybos kursų (pvz., PRINCE2, IPMA ir ITIL) paklausą, neseniai išplėtė savo mokymų pasiūlą. „Business Training“ taip pat teikia akredituotus verslo mokymus, kuriuose užtikrinami įvairių sričių, IRT programų ir jų taikymo (pvz., „Microsoft“, „Red Hat“, „Adobe“, PRINCE2 ir ITIL) kokybės standartai.

„Business Training“ pedagoginis stilius orientuotas į verslo žinių ir įgūdžių perdavimą, siekiant užtikrinti, kad besimokantieji įgytų realios praktinės patirties. „Business Training“ darbuotojų nuomone, nepaprastai svarbu tai, kad besimokantieji ne tik siektų patobulinti savo išmanymą konkretaus dalyko srityje, bet ir įgytų gilų supratimą ir apskritai gebėtų išmoktas sąvokas ir metodus pritaikyti realiose gyvenimiškose situacijose.
 
Kad įgyvendintų šį tikslą, „Business Training“ intensyviai bendradarbiauja su didelėmis įmonėmis, sektoriaus atstovais ir universitetais, siekdama nustatyti kintančius darbo rinkos reikalavimus ir rengti prie nuolatos besikeičiančių darbo rinkos poreikių pritaikytus kursus. Be to, reaguodama į naujus darbo rinkos poreikius, „Business Training“ siekia besimokantiesiems suteikti geriausią įmanomą įvairių mokymo metodų derinį. Naudojimasis šiuolaikiškos laboratorijos teikiamomis galimybėmis ir klasikinių bei šiuolaikinių mokymo metodų taikymas (dėstytojo vadovaujamos praktinės užduotys, internetiniai įrankiai, turinys, kuriame gausu multimedijos, ir e-mokymasis) smarkiai pagerina mokymo kokybę ir jo pritaikymo galimybes darbo rinkos iššūkių kontekste. Svarbu ir tai, kad „Business Training“ išplėtė savo veiklą ir ėmė teikti konsultavimo paslaugas įmonėms, siekiančioms integruoti naujausias technologijas ir novatoriškus verslo modelius bei modernizuoti savo IRT skyrius. „Business Training“ užmezgė ryšius su daugiau nei 50 aukštojo mokslo ir tyrimų institucijų visoje ES.

Katalonijos politechnikos universitetas (Universitat Politechnika de Catalunya, UPC, www.upc.edu) yra didžiausias ir prestižiškiausias technologijos mokslų universitetas Katalonijoje. Šis universitetas siūlo platų akademinių programų spektrą, apimantį inžineriją, informatiką ir tokias gretutines disciplinas kaip telekomunikacijos, civilinė inžinerija, taikomieji mokslai, architektūra, pramoninis dizainas ir gamyba, aplinkos apsaugos vadyba ir okeanografija. Universitetas taip pat yra įsipareigojęs skatinti pažangiausius mokslinius tyrimus tose srityse, kurios pasižymi augimo potencialu ir aiškiu socialiniu pritaikymu bei reikšme. 1971 m. kovą įkurtas Katalonijos politechnikos universitetas yra suskirstytas į 30 fakultetų, kuriuose mokosi daugiau nei 30 tūkst. studentų, dirba daugiau nei trys tūkst. mokslininkų ir akademinių darbuotojų. UPC švietimo programas įgyvendina 20 mokyklų, kurios yra įsikūrusios Barselonoje ir aplinkiniuose miestuose. Katalonijos politechnikos universitetas nuolatos pripažįstamas vienu geriausių IRT ir inžinerijos srities Europos universitetų. „U.S. News & World Report“ vertinimu, UPC patenka tarp dešimties geriausių informatikos srities universitetų Europoje. Tarptautinio universitetų reitingo „QS World University Rankings“ 2018 m. vertinimu, UPC yra tarp dviejų proc. geriausių pasaulio universitetų.

Informatikos fakultetas (www.cs.upc.edu) pasižymi ilgamete nepriekaištinga švietimo programų reputacija. Šios programos kruopščiai kurtos siekiant patenkinti šiuolaikinius darbo rinkos poreikius. Fakulteto misija – rengti aukštos kvalifikacijos IRT specialistus, gebančius pritaikyti naujausias žinias ir technologinius pasiekimus tam, kad spręstų visuomenės iššūkius ir didintų pramonės sričių konkurencingumą bei produktyvumą. Informatikos fakultetas yra į mokslinius tyrimus orientuota institucija, kurioje veikia aštuoni tyrimų padaliniai, kiekvienas jų specializuojasi atskiruose IRT segmentuose, tokiuose kaip dirbtinis intelektas, programavimas, mašininis mokymasis, paskirstytųjų duomenų sistemos, natūralios kalbos apdorojimas ir duomenų analizė. Žinių inžinerijos ir mašininio mokymosi grupė (KEMLG) vykdo įvairių dirbtinio intelekto technikų analizę, kūrimą, įgyvendinimą ir taikymą, siekdama vykdyti realaus pasaulio sudėtingų sistemų ar domenų operacijos ar elgesio analizę. Fakultete iš viso yra viena bakalauro, devynios magistrantūros ir dvi doktorantūros programos, apimančios visą IRT inžinerijos spektrą.

UPC pasižymi siekiu bendradarbiauti su užsienio šalimis: kasmet universitetas priima daugiau nei du tūkst. užsienio studentų ir palaiko ryšius su 130 valstybių. Siekdamas skatinti technologinį meistriškumą ir žinių plėtrą pasitelkiant tarpdisciplininį požiūrį, UPC bendradarbiauja su daugybe kitų švietimo ir tyrimų institutų, esančių tiek Ispanijoje, tiek užsienio šalyse. Be to, glaudžiai bendradarbiaudamas su privačiu sektoriumi, UPC skatina mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros pritaikymą praktikoje. Katalonijos politechnikos universitetas taip pat yra tinklo „Top Industrial Managers for Europe“ narys. Šis tinklas suteikia studentų mainų ir bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje tarp lyderiaujančių Europos inžinerijos ir informatikos mokslo įstaigų galimybę. UPC yra kelių universitetų federacijų narys, įskaitant Europos pažangių inžinerinių studijų ir mokslinių tyrimų mokyklų konferenciją (CESAER) ir UNITECH.

Nacionalinės tyrimų tarybos (Consiglio Nazionale delle Ricerche, ISTC) Kognityvinių mokslų ir technologijų institutas (CNR, www.istc.cnr.it) yra iškiliausia kognityvinių mokslų tyrimų institucija Italijoje. Institutas buvo įkurtas 2001-aisiais Nacionalinės tyrimų tarybos, kurios dalis ir yra, iniciatyva siekiant skatinti technologinį meistriškumą intelekto sistemų srityje taikant tarpdisciplininį požiūrį į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

Pagrindinės instituto tyrimų kryptys yra susijusios su trimis mokslinėmis sritimis, kuriomis grindžiamas dirbtinis intelektas:

 • a) kognityviniai modeliai ir technologijos,
 • b) biologiniai pažinimo modeliai,
 • c) kognityvinių procesų psichologija.

ISTC-CNR dirba daugiau nei 60 tyrėjų ir 70 postdoktorantų bei doktorantų, besispecializuojančių tarpdisciplininėse srityse, apimančiose nuo autonominės robotikos, vystomosios robotikos ir dirbtinės gyvybės iki neuromokslų, psichologijos ir primatologijos. Institutą galima laikyti „kognityvinių mokslų ir dirbtinio intelekto tyrimų centru“. Instituto tikslai yra šie:

 • Skaičiavimo ir robotikos modelių panaudojimas tiriant psichologinius ir neuroninius reiškinius.
 • Naujų paradigmų taikymas robotų mokymui, valdymui, planavimui, sprendimų priėmimui, komandos formavimui ir žmonių bei robotų sąveikai.
 • Naujų autonominių robotikos technologijų, pritaikomų realioms situacijoms, pateikimas.

ISTC vykdo ir švietimo funkciją, kurią gerokai palengvina Aukštoji dirbtinio intelekto mokykla (AS-AI). 2018-aisiais ISTC, bendradarbiaudama su kitomis organizacijomis, tokiomis kaip Italijos dirbtinio intelekto asociacija, Italijos mašininio mokymosi asociacija ir IRT tyrėjų tinklas „Science2mind“, ėmėsi įgyvendinti švietimo projektą „Pažangi dirbtinio intelekto mokykla“, skirtą padėti mokslus baigusiems asmenims ir kitų sričių specialistams dorotis su sparčiai augančia su pažangiomis dirbtinio intelekto sritimis susijusia naujų įgūdžių ir kompetencijų paklausa.

Mokyklos misija – išugdyti naują aukštos kvalifikacijos specialistų ir tyrėjų, pajėgių susidoroti su augančiu dirbtinio intelekto panaudojimo atvejų skaičiumi (manoma, kad artimiausiais metais industriniuose procesuose tokia situacija vyraus), kartą. Pasak KPMG, iki 2025-ųjų robotinių procesų automatizacija ir intelekto sistemos paveiks 100 mln. darbuotojų.

Mokykla siūlo tris su dirbtiniu intelektu susijusias mokymo programas, kurių kiekvieną sudaro 15–20 kursų:

 • a) mašininio mokymosi taikymai,
 • b) kompiuteriniai neuromokslai,
 • c) kompiuteriniai socialiniai mokslai.

Mokykla vadovaujasi į besimokantįjį orientuotu pedagoginiu požiūriu, kuris jungia teorinius mokymus ir praktinę patirtį (įskaitant praktinius dirbtinio intelekto panaudojimo atvejus, šiuo metu taikomus įvairiose pramonės srityse). Be to, besimokantieji turi galimybę papildyti savo akademines žinias praktine darbo patirtimi ir dalyvauti stažuočių programose, kurios vykdomos bendradarbiaujant su novatoriškomis visos šalies dirbtinio intelekto kompanijomis. Mokykla su šios srities kompanijomis palaiko tvirtą ryšį. AS-AI aktyviai remia trys novatoriškos dirbtinio intelekto srities organizacijos („AI-Academy“, „Inglobe Technologies“ ir „BUP solutions“), suteikiančios vertingų įžvalgų dėl darboviečių reikalavimų ir dalyvaujančios kursų kūrime bei pateikime – prie to prisideda aukštos kvalifikacijos patyrę darbuotojai. Pavyzdžiui, „Inglobe Technologies“ pristato kursą „Vizualinis suvokimas ir erdvinė informatika“ – tai įvadas į vizualias SLAM ir realaus laiko technologijas.

Lietuvos kompiuterininkų sąjunga (LIKS, www.liks.lt) yra didžiausia IRT sektoriui atstovaujanti profesinė organizacija Lietuvoje. Tai pelno nesiekianti organizacija, burianti informatikos specialistus, pramonės lyderius, švietimo atstovus, informatikos srities darbuotojus ir mėgėjus. Organizacijos tikslas – informatikos pažanga, IRT įgūdžių raidos stiprinimas ir skaitmeninio raštingumo gerinimas vertinant tiek iš konceptualaus požiūrio taško, tiek turint omenyje praktinį taikymą. 1989-aisiais įkurta LIKS pateikia autoritetingas nepriklausomas technologijų srities žinias ir įžvalgas, kuria aktualias technologines galimybes ir pajėgumus, skatinančius inovacijas ir spartinančius naujų informacijos ir ryšių technologijų pritaikymą verslo, valdžios ir visuomenės labui.

EXELIA (www.exelia.gr) – Atėnuose (Graikijoje) įsikūrusi kūrybinių mokymosi sprendimų kompanija, kurianti ir plėtojanti mokomuosius žaidimus ir siūlanti nuolatinius inovatyviais pedagoginiais metodais ir praktikomis paremtus profesinius mokymus, pavyzdžiui, žaidimu paremtą mokymąsi. EXELIA specializacija – IRT, kaip įgalinančio veiksnio, panaudojimas švietimo inovacijoms ir tobulinimui, kuriant pažangią edukacinę programinę įrangą ir tokius reikmenis kaip imitaciniai žaidimai, masiniai atviri internetiniai kursai ir atviri švietimo ištekliai.
 
EXELIA veiklos sritys taip pat apima šiuos dalykus:
 
 • Mokslinių tyrimų ir plėtros projektų valdymo metodikos ir patirties plėtojimas.
 • Moksliniai ir švietimo tyrimai.
 • Paslaugų teikimas, siekiant pagerinti viešajame ir privačiajame sektoriuose vykdomų tyrimų pajėgumus.
 • Tyrimų ir mokymo veiklų įgyvendinimas ir valdymas.
 • Mokymo metodikų tobulinimas taikant inovatyvų „mokymosi per patirtį“ požiūrį.
 • Tarptautinis bendradarbiavimas ir patirties mainai vykdant projektus tyrimų ir švietimo srityje.
 • Mokslinė komunikacija, pranešimų spaudai ir kitos medžiagos skelbimas.

EXELIA misija apima inovacijų paieškas ir naujų metodikų įtvirtinimą, užsakovo organizacijos švietimo kapitalo tobulinimą tvariais būdais (pavyzdžiui, daugkartinio panaudojimo medžiagų vystymą) ir užsakovo organizacijos teikiamų prekių ir paslaugų kokybės išlaikymą. EXELIA darbuotojai ir nariai – tai tarpdisciplininė tyrėjų, pedagogų, IRT specialistų, konsultantų ir vadovų bei administracijos vadovų komanda.

Nors kompanija įkurta palyginti neseniai (2013 m.), ji jau spėjo įrodyti esanti kompetentinga ir pasižyminti ilgalaikiais tikslais ir pademonstravo itin kokybiškus rezultatus. EXELIA jau dalyvavo 11 KA2 projektų – FACTORY, EASYHEALTH, CONDAP, ENVIRECA, BLISS, CYCLOVET, ELSS, 3DPRISM, SMARTEL, HR4AD (buvo pagrindinė partnerė) ir VET4APPS – pagal „Erasmus+“ programą, taip pat „Games2Train” projekte pagal Graikijos nacionalinę strateginę orientacinę sistemą (NSRF) 2007–2013 m.