Partnership

De partners van het ARIS-project zijn:

BUSINESS TRAINING (BT,www.businesstraining.be), gevestigd in Brussel, België, is een toonaangevende instelling voor professionele opleidingen, die een breed scala aan opleidingsactiviteiten en leeroplossingen op het gebied van ICT aanbiedt. Haar missie is het bereiken van hoogwaardige vaardigheden en competenties voor ICT-professionals; het verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van het aanbod aan opleidingen in het veld en levenslang leermogelijkheden bieden aan een breed scala van leerlingen ter ondersteuning van de economische, sociale en gemeenschapsontwikkeling. De opgedane ervaring is op een solide basis gebouwd, aangezien Business Training inoverende ICT trainingen levert sinds ongeveer 20 jaar. Business Training is ook bekroond met de ISO 9001:2008 certificering (2012) en is sinds maart 2009 Microsoft Gold Partner.

Business Training biedt een gevarieerd aanbod aan cursussen en trainingen om aan de opleidingsbehoeften van ICT-professionals tegemoet te komen, die radicaal beïnvloed worden door technologische ontwikkelingen zoals Big Data,Internet of Things, Cloud Computing, Blockchain en Artificial Intelligence. Dergelijke cursussenhebben betrekking op Database Intelligence, Blockchains, Virtualisatie, Programmering, Beveiliging, Netwerken, AutoCad en Windows.

Laatst heeft Business Training het aanbod van haar trainingscatalogus uitgebreid om aan de toenemende vraag naar best-of-breed ICT-managementcursussen tegemoet te komen (bijv. PRINCE2, IPMA en ITIL). Business Training levert ook geaccrediteerde vendor trainingen volgens gegarandeerde kwaliteitsstandaarden op verschillende gebieden, ICT-programma’s en -toepassingen (bijv. Microsoft, Red Hat, Adobe, PRINCE2 en ITIL).

De pedagogische stijl van Business Training is gericht op het overdragen van zakelijke kennis en vaardigheden, zodat de cursisten praktische ervaring opdoen door middels van hands-on training en werk-gelateerd leren. De medewerkers van Business Training delen de mening dat het niet alleen cruciaal is voor de cursisten om hun kennis van een onderwerp te verbeteren, maar dat ze ook een diepgaand begrip meten krijgen en, in het algemeen, in staat moeten zijn om de aangeleerde concepten en methoden in het echte leven toe te passen.

Met het oog hierop werkt Business Training nauw samen met grote ondernemingen, vertegenwoordigers uit de sector en universiteiten om de veranderende eisen van de werkplek in kaart te brengen en cursussen te ontwikkelen, afgestemd op de voortdurend veranderende eisen van de arbeidsmarkt. Bovendien streeft Business Training ernaar om leerlingen de best mogelijke combinatie van verscheidene onderwijs- en trainingsmethoden te bieden om te kunnen inspelen op de opkomende behoeften van de werkplek. Het gebruik van moderne laboratoriumfaciliteiten en de toepassing van de klassieke en moderne trainingsmethoden (instructeur-geleide training hands-on praktijk, online tools, multimedia-rijke inhoud en e-learning) verbeteren de kwaliteit van de training en de toepasselijkheid ervan in de context van de uitdagingen op de werkplek aanzienlijk. Ten slotte heeft Business Training haar activiteiten uitgebreid om coaching- en mentordiensten aan ondernemingen te verlenen die nieuwe technologiën & innovatieve bedrijfsmodellen willen integreren en hun ICT-afdelingen willen moderniseren en heeft zij samenwerkingsverbanden met meer dan 50 instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek opgezet in de hele EU.

De Polytechnische Universiteit van Catalonië (PUC) www.upc.edu) is de grootste en meest prestigieuze technische universiteit van Catalonië, Spanje. De universiteit biedt een breed scala aan academische programma’s in ingeneering, computerwetenschappen en aanverwante disciplines aan, waaronder telecommunicatie, civiele techniek, toegepaste wetenschappen, architectuur, industrieel ontwerp en productie, milieubeheer en mariene wetenschappen. De universiteit zet zich ook in voor het bevorderen van baanbrekend onderzoek op gebieden met groeipotentieel en aanzienlijke maatschappelijke toepassingen en implicaties. De PUC werd in maart 1971 opgericht en is in 30 departementen gedeeld, waar meer dan 30.000 studenten en 3.000 wetenschappers en academisch personeel wonen. UPV levert zijn onderwijsprogramma’s via 20 scholen gevestigd in Barcelona en nabijgelegen steden. PUC is consequent als een van de toonaangevende Europese universiteiten gerangschikt op het gebied van ICT en engineering. In het U.S. News & World Report staat PUC in de top 10 van Europese universiteiten voor computerwetenschappen. Algemeen genomen staat PUC in de top 2% van de beste universiteiten ter werld (QS World University Rankings 2018).

De afdeling informatica (www.cs.upc.edu) heeft een langdurige reputatie van uitstekende onderwjsprogramma’s, die zorgvuldig ontworpen zijn om aan de hedendaagse behoeften van de arbeidsmarkt te voldoen. Haar missie is om hooggekwalificeerdeICT-professionals voor te bereiden in staat te stellen om de nieuwste kennis en technologische ontwikkelingen toe te passen om maatschappelijke uitdagingen op te lossen en het concurrentievermogen en de productiviteit van de industrie te verhogen. Het is een onderzoeksgerichte instelling, georganiseerd in 8 ondezoekseenheden, elk gespecialiseerd in een afzonderlijk ICT-segment zoals artificiële intelligentie, programmering, machinaal leren, gedistribueerde grootboeksysteme, natuurlijke taalverwerking en gegevensanalyse. De Knowledge Engineering and Machine Learning Group (KEMLG) houdt zich in het bijzonder bezig met de analyse, het ontwerp, de implementatie en de toepassing van verschillende Artificiële Intelligentietechnieken, ter ondersteuning van de exploitatie- of gedragsanalyse van complexe systemen of domeinen in de praktijk. In totaal verzorgt het departement 1 bachelor-, 9 master- en 2 doctoraatprogramma’s die het volledige spectrum van ICT-engeneering bestrijken.

UPC heeft een vooruitziende blik, met meer dan 2.000 buitenlandse studenten die zich elk jaar inschrijven, en vestigingen in 130 landen. UPC werkt samen met vele andere onderwijs- en onderzoekinstellingen, zowel in Spanje als in het buitenland, om technologische uitmuntendheid en kennisontwikkeling te bevorderen door middel van een interdisciplinaire aanpak. Bovendien bevordert UPC de transformatie van R&D-resultaten in praktische toepassingen voor de industrie door middel van nauxe samenwerking en banden met de privé sector. Bovendien is UPC lid van het netwerk van “Top Industrial Managers for Europe”, dat studentenuitwisselingen en R&D-samenwerking tussen vooraanstaande Europese ingenieurs en informatici mogelijk maakt in wetenschapsscholen. Het is ook lid van verschillende universitaire federaties, waaronder de Conferentie van Europese Scholen voor geavanceerd technische onderwijs en onderzoek (CESAER) en UNITECH.

Het Instituut voor Cognitieve Wetenschappen en Technologiën (ISTC, www.istc.cnr.it) is de meest vooraanstaande onderzoeksinstelling op het gebied van cognitieve wetenschap in Italië. Het instituut werd in 2001 opgericht op initiatief van de Nationale Onderzoeksraad (waartoe het adminstratief behoort) met als doel technische uitmuntendheid op het gebied van artificiële intelligentiesystemen te bevorderen door middel van een interdisciplinaire benadering van onderzoek en ontwikkeling.

De belangrijkste onderzoeksgebieden van het instituut draaien om 3 wetenschappelijke gebieden die aan de grondslag van Artifiële Intelligentie liggen:

 • a) cognitieve modellen en technologieën
 • b) biologische cognitiemodellen en
 • c) psychologie van cognitieve processen.

STC-CNR heeft meer dan 60 onderzoekers en 70 postdocs/PhD’s die werkzaam zijn in zeer interdisciplinaire gebieden, variërend van autonome robotica, ontwikkelingsrobotica en kunstmatig leven tot neurowetenschappen, psychologie en primatologie. Het instituut kan beschouwd worden als een “onderzoekspool voor Cognitieve Wetenschap en Artifiële Intelligentie”, die volgende doelstellingen nastreeft:

 • Het gebruik van computationele en robotachtige modellen op psychologische en neurale fenomenen te onderzoeken.
 • De toepassing van nieuwe paradigma’s voor het leren van robots, controle, planning, besluitvorming, teamvorming en interactie tussen mens en robot.
 • Het leveren van nieuwe autonome robottechnologieën die in real-life scenario’s werken.

ISTC heeft ook een educatieve functie, die grotendeels door de Advanced School in Artificial Inteligence (AS-AI) vergemakkelijkt wordt. In 2018 heeft het ISTC, in samenwerking met andere organisatie zoals de Italiaanse Vereniging voor Machinaal Leren en het “Science2mind” netwerk van ICT-onderzoekers, een educatief project gelanceerd onder de naam “Advanced School in Artifical Intelligence” om postgraduaten en professionals met verschillende achtergronden te helpen de snelgroeiende vraag naar nieuwe vaardigheden en competenties m.b.t. geavanceerde gebieden te beantwoorden.

De School heeft als missie een nieuwe generatie van zeer gespecialiseerde professionals en onderzoekers te vormen, die in staat zijn om met het toenemende aantal AI-gebruikscases om te gaan die de komende jaren naar verwachting in industriële processen zullen domineren. Volgens KPMG zullen tegen 2025 100 miljoen werknemers door robotachtige procesautomatisering en intelligente systemen getroffen worden.

De School levert 3 educatieve programma’s (elk bestaande uit 15-20 cursussen) om et leren van Artifiële Intelligentie te ondersteunen :

 • a) Toepassingen voor Machinaal Leren,
 • b) Computergeïntegreerde neurowetenschappen en
 •  c) Informatica en sociale wetenschappen.

De School hanteert een pedagogische aanpak waarbij de leerling centraal staat en waarbij theoretisch leren gecombineerd wordt met de praktijk (met inbegrip van de demonstratie van praktische AI-gebruilscases zoals die momenteel toegepast worden in diverse industriêle omgevingen). Daarnaast hebben de deelnemers de mogelijkheid om hun academische kennis met praktische werkervaring aan te vullen door het aanbieden van stageprogramma’s in samenwerking met pioniers-AI-bedrijven in het hele land. De School onderhoudt een sterke band met de industrie. AS-AI wordt actief ondersteund (gesponsord) door 3 pioniersorganisaties op het gebied van AI (nl AI-Academy, Inglobe Technologies en BUP oplossingen) die waardevolle inzichten verschaffen in de vereisten van de werkplek en nemen deel aan het ontwerp en de uitvoering van cursussen door middel van hun ervaren en hooggekwalificeerd technisch personeel. Zo verzorgt Inglobe Technologies de cursus “Visual Perception and Spatial Computing”, een introductie in visuele SLAM en real-time technologieën.

De Litouwse Computermaatschappij (LIKS, www.liks.lt) is de grootste beroepsorganisatie die de ICT-sector in Litouwen vertegenwoordigt. Het is een wetenschappelijke vereniging zonder winstoorgmerk die computerprofessionals, industrieleiders, opvoeders, werknemers en amateurs van de computerwetenschap samenbrengt met als doel de informatica te bevorderen, de ontwikkeling van ICT-vaardigheden te verbeteren en de digitale geletterdheid vanuit een conceptueel standpunt te verbeteren tot elke praktische toepassing. LIKS, opgericht in 1989, levert gezaghebbende, onafhankelijke kennis en technologische inzichten, waarbij relevante technologische capaciteit wordt opgebouwd die als katalysator fungeert voor innovatie en de toepassing van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ten behoeve van het bedrijfsleven, de overheid en de maatschappij.

EXELIA ‘www.exelia.gr) een bedrijf voor creatieve leeroplossingen in Athene, Griekenland, ontwerpt en ontwikkelt educatieve en opleidingsspellen en biedt continu beroepsopleiding voor sociale vaardigheden met innovatieve methoden, gebaseerd op innovatieve pedagogische methoden/praktijken, zoals game-based learning. EXELIA is gespecialiseerd in het gebruik van ICT als een faciliterende factor voor innovatie en uitmuntendheid in onderwijs en opleiding en ontwikkelt geavanceerde educatiev software en materiaal zoals simulatiegames, MOOC’s en Open Educational Resources. Het werkterrein van EXELIA omvat ook:

 • Ontwikkeling van knowhow en methodologieën voor het beheer van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
 • Wetenschappelijk & educatief onderzoek.
 • Dienstverlening ter verbetering van de onderzoekscapaciteiten in de publieke en privé sector.
 • Uitvoering en beheer van onderzoeks- en opleidingsactiviteiten.
 • Bevordering van onderwijs- en leermethodologieën door middel van innovatieve “learning-by-doing”-benaderingen.
 • Internationale samenwerking en uitwisseling van ervaringen d.m.v. projecten, studies op gebied van onderzoek en onderwijs.
 • Wetenschappelijke communicatie, publicatie van persberichten en ander materiaal.

De missie van EXELIA omvat het streven naar innovatie en het consolideren van nieuwe methodieken, het duurzaam verbeteren van het onderwijskapitaal van de klantorganisatie (d.w.z. het ontwikkelen van herbruikbare materialen zoals op maat gemaakte spellen) en de kwaliteitsondersteuning van goederen en diensten die door de klantorganisatie worden geleverd. De medewerkers en leden van EXELIA bestaan uit een interdisciplinair team van onderzoekers, trainers & opleiders, ICT-professionnals, consultants, managers en administratieve leidinggevenden.

Hoewel het bedrijf nog maar vrij recentelijk opgericht is (2013) heeft het al zijn competentie en toekomstgerichtheid bewezen door het aantonen van hoogwaardige resultaten in de EU. Het heeft reeds deelgenomen aan KA2-projecten : FACTORY,EASYHEALTH, CONDAP, ENVERICA, BLISS, CYCLOVET, ELSS, 3DPRISM, SMARTEL, HR4AD (Lead Partner) en VET4APPS in het kader van Erasmus+ programma en “Games2Train” in het kader van het Griekse nationale strategische referentiekader (NSRF) 2007-2013.